Ongebruikelijke beroepen. Kapeldiner is een bewaker in de tempel van de kunst

Kapeldiner is een werknemer die de leiding heeftwaaronder het controleren van kaartjes bij de ingang van het theater of de club, evenals het handhaven van de volgorde binnen het bedrijf tijdens de presentatie. Tot het midden van de twintigste eeuw was het een vrij prestigieuze positie, maar in de loop der jaren is zijn autoriteit sterk gekelderd.

kapeldiner is

Wat is de verantwoordelijkheid van de verkoper

Als we dit beroep op de manier beschouwen waarop het is ontstaan, omvatten de taken van de kapeldiner de volgende taken.

  1. Kaarten controleren bij de ingang van de kamer. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de sessie geen "konijnen" raakt.
  2. De Kapeldiner moet de volgorde in de hal in de gaten houden en, indien nodig, degenen pacificeren die deze order overtreden.
  3. Netheid behouden. Vroeger haalden de kapeldiners dekens van stoelen, veegden de spiegels af en bestrooiden ze.
  4. Hulp aan bezoekers. Een goede kapeldiner moet altijd op de hoogte zijn van alles wat er in het theater gebeurt en, indien nodig, de nieuwigheden aan nieuwsgierige toeschouwers vertellen. Als er laatkomers zijn, moet hij ervoor zorgen dat ze hun plaats in de hal vinden en tegelijkertijd niet serieus interfereren met de huidige prestaties.

Nu wordt de betekenis van het woord "kapeldiner" vermengdbewustzijn van mensen met dergelijke concepten als kassier en kaarthouder. In de bioscoop of clubs wordt dit woord lange tijd personeel genoemd en alleen in sommige theaters kan dit beroep nog steeds in zijn pure vorm worden vervuld.

Hoe een aaseter te worden

Zoals eerder vermeld, nu is de druppelaareerder een kaartofficier dan een bewaker van de orde in de tempel van de kunst. In dit opzicht zijn de vereisten voor kandidaten voor dit beroep afgenomen. In het algemeen kan iedereen worden goedgekeurd voor deze functie, ongeacht leeftijd, geslacht en opleiding. Het is belangrijk dat de toekomstige kapeldiner fatsoenlijk, welgemanierd en niet te laat op het werk was.

de betekenis van het woord droppers

Voor- en nadelen van het beroep

Met betrekking tot de kenmerken van het beroep, hier inAllereerst moet worden opgemerkt dat de benen zwaar worden belast, omdat u veel tijd moet besteden aan opstaan. Je moet ook een aangeboren liefde voor kunst hebben, anders zal het gekozen beroep zich snel vervelen. Ook bij de minnen - lage lonen.

De pluspunten zijn de mogelijkheid om alle uitvoeringen en films gratis te bekijken, evenals de afwezigheid van zware fysieke arbeid.